Toán Lớp 5: Tìm 2 số biết nếu lấy số thứ 1 chia cho 1/2 số thứ 2 chia cho 1/7 thì được 2 kết quả bằng nhau , biết hiệu của chúng bằng 1000 Các bạ

Question

Toán Lớp 5: Tìm 2 số biết nếu lấy số thứ 1 chia cho 1/2 số thứ 2 chia cho 1/7 thì được 2 kết quả bằng nhau , biết hiệu của chúng bằng 1000
Các bạn dùng cách lập luận nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 6 tháng 2022-06-21T06:14:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đ/S
  STN:340
  ST2:272
  Ok em

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )