Toán Lớp 5: Tìm `1` số tự nhiên có `4` chữ số, biết rằng số tận cùng của số đó là `8` và nếu chuyển chữ số `8` này lên đầu thì ta được `1` số mới h

Question

Toán Lớp 5: Tìm `1` số tự nhiên có `4` chữ số, biết rằng số tận cùng của số đó là `8` và nếu chuyển chữ số `8` này lên đầu thì ta được `1` số mới hơn số đó là `6192` đơn vị., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 2 tuần 2022-06-07T21:39:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. abc8+6192=8abc
  =>10.abc+8+6192=8000+abc
  =>10.abc+6200=8000+abc
  =>10.abc-abc=8000-6200
  =>9.abc=1800
  =>abc=1800:9
  =>abc=200
  Vậy abc8=2008
  => Số TN có 4 chữ số cần tìm là 2008.
   

 2. Gọi số cần tìm là abc8
  -Theo đề bài,ta có:
      abc8+6192=8abc
  =>10.abc+8+6192=8000+abc
  =>10.abc+6200=8000+abc
  =>10.abcabc=8000-6200
  =>9.abc=1800
  =>abc=1800:9
  =>abc=200
  Vậy abc8=2008
  => Số tự nhiên có 4 chữ số cần tìm là 2008.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )