Toán Lớp 5: tìm 1 số có 4 chữ số bt rằng số tận cùng của số đó là 8 và nếu chuyển chữ số 8 lên trên đầu thì ta đc 1 số mới hơn số cũ 6192 đv

Question

Toán Lớp 5: tìm 1 số có 4 chữ số bt rằng số tận cùng của số đó là 8 và nếu chuyển chữ số 8 lên trên đầu thì ta đc 1 số mới hơn số cũ 6192 đv, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 2 tuần 2022-06-07T22:30:48+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số cần tìm là abc8
  Theo đề bài ta có:
  abc8+6192=8abc
  => 10×abc+8+6192=8000+abc
  =>10×abc+6200=8000+abc
  =>10×abc-abc=8000-6200
  => 9×abc=1800
  => abc=1800:9
  => abc=200
  Vậy abc8 là 2008
  Số tự nhiên có 4 chữ số cần tìm là: 2008

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )