Toán Lớp 5: Tìm 1 phân số nếu biết chuyển 1 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì ta dc 1 phân số có giá trị bằng 1. Còn nếu chuyển 7 đơn vị từ tử số xuố

Question

Toán Lớp 5: Tìm 1 phân số nếu biết chuyển 1 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì ta dc 1 phân số có giá trị bằng 1. Còn nếu chuyển 7 đơn vị từ tử số xuống mẫu số thì ta dc 1 phân số có giá trị bằng 2/3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 5 tháng 2022-06-20T04:37:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Vậy phân số đó là \frac{39}{41}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi phân số đó là a/b(b \ne 0)
  Theo bài ra ta có:\frac{a+1}{b-1}=1⇒a+1=b-1⇒a=b-2
  Và \frac{a-7}{b+7}=2/3
  ⇒3(a-7)=2(b+7)
  ⇒3a-21=2b+14
  ⇒3a-21-2b-14=0
  ⇒3a-2b-35=0
  ⇒3(b-2)-2b-35=0
  ⇒3b-6-2b-35=0
  ⇒b-41=0
  ⇒b=41
  ⇒a=41-2=39
  Vậy phân số đó là \frac{39}{41}

 2. Giải đáp:
  Vậy phân số đó là 3941
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi phân số đó là ab(b≠0)
  Theo bài ra ta có:a+1b-1=1⇒a+1=b-1⇒a=b-2
   a-7b+7=23
  ⇒3(a-7)=2(b+7)
  ⇒3a-21=2b+14
  ⇒3a-21-2b-14=0
  ⇒3a-2b-35=0
  ⇒3(b-2)-2b-35=0
  ⇒3b-6-2b-35=0
  ⇒b-41=0
  ⇒b=41
  ⇒a=41-2=39
  Vậy phân số đó là 3941

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )