Toán Lớp 5: tích, tổng và hiệu hai số là 303. tìm 2 số biết 2 số không phải là 2 số liên tiếp mik cần câu trả lời đúng!

Question

Toán Lớp 5: tích, tổng và hiệu hai số là 303. tìm 2 số biết 2 số không phải là 2 số liên tiếp
mik cần câu trả lời đúng!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 2 ngày 2022-12-22T12:53:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Theo đề bài, tổng và hiệu của hai số đều là 303.

  $\Rightarrow$ Mỗi số sẽ bằng: 303:2 = 151,5

  Vậy tích của 2 số đó là: 151,5 x 151,5 = 22952,25

  Như vậy, không thể tìm được 2 số nào có thể như yêu cầu của đề bài.

 2. Sai đề nha bạn . chứ 303= ?+?
  303=?×?
  303=?-?
  Mà không phải là số liên tiếp thì không làm được đâu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )