Toán Lớp 5: Tỉ số phần trăm của hai số 36 và 100 là:

Question

Toán Lớp 5: Tỉ số phần trăm của hai số 36 và 100 là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 8 tháng 2022-03-21T08:48:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                                 Giải:
                     Tỉ số phần trăm của hai số 36 và 100 là:
                                   36 : 100 = 0,36 = 36%
                                                   Đáp số: 36%
   

 2. ~ Gửi cọu  (◍•ᴗ•◍)~
  Tỉ số phần trăm của 36 và 100 là:
  36:100xx100= 36%
  Đáp số: 36%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )