Toán Lớp 5: Tỉ số phần trăm của 6 và 12 là Cho tích của hai số là 1 1,25 nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần thì tích là

Question

Toán Lớp 5: Tỉ số phần trăm của 6 và 12 là
Cho tích của hai số là 1 1,25 nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần thì tích là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 4 tuần 2022-04-07T22:26:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. $\text{câu 1 ⇒ 6 : 12 = 0 , 5 = 50%}$
    $\text{nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần thì tích là}$
    \text{11 , 25 × 2 = 22 , 5}

  2. -Tỉ số phần trăm của 6 và 12 là: 6:12= 6/12 = 1/2.
    – 11,25 nhân 2= 22,50. ĐÁP ÁN: 22,50
    CHÚC BẠN HỌC TỐT???? VOTE CHO MIK CTLHN NHA???? CẢM ƠN BẠN^^

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )