Toán Lớp 5: TỈ SỐ PHẦN TRĂM CỦA 6,5 VÀ 13 LÀ A0,5% B5% C15% D50% TÌM 75%của60m2 cô giáo yêu cầu thực hiện phép tính cộng hai số thập phân 136,

Question

Toán Lớp 5: TỈ SỐ PHẦN TRĂM CỦA 6,5 VÀ 13 LÀ
A0,5% B5% C15% D50%
TÌM 75%của60m2
cô giáo yêu cầu thực hiện phép tính cộng hai số thập phân 136,23 và 74,057.Bạn hà có kết quả là 877,80.Bạn hùng có kết quả 210,287. Vậy ai đúng ? ai sai? em hãy chỉ r chỗ nhầm lẫn đó và giúp bn sửa lại cho đúng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 7 ngày 2022-06-24T06:24:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tỉ số phần trăm của 6,5 và 13 là :
  6,5 : 13 xx 100 = 50%
  => D
  ————–
  75% của 60m² là :
  60 : 100 xx 75 = 45 ( m² )
  Đáp số : 45 m^2
  ————
  Giải đáp : Bạn Hùng đúng , bạn Hà sai . 
  Giải thích : Vì số 136,23 có 2 chữ số ở phần thập phân mà số 74,057 lại có 3 chữ số ở phần thập phân nên ta chuyển số 136,23 -> 136,230
  Mà 0+7=7 => Tổng có tận cùng là 7
  => Bạn Hà sai .

 2. Tỉ số phần trăm của 6,5 và 1,3 là B 5%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )