Toán Lớp 5: Tỉ số phần trăm của 24 và 40 là:.. 40% của 35 là:…

Question

Toán Lớp 5: Tỉ số phần trăm của 24 và 40 là:..
40% của 35 là:…, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 9 tháng 2022-03-21T13:10:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  60% và 14
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số % của : 24 và 40 là :
  24 : 40 xx 100 =60%
  $\\$
  40% cuả 35 là : 35 xx 40% =14

 2. Tỉ số phần trăm của 24 và 40 là:
  24:40=0,6=60%
  40% của 35 là:
  $\frac{35.40}{100}$=14.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )