Toán Lớp 5: Tỉ số phần trăm của 15 và 60 là A25% B 30% C40% D45%

Question

Toán Lớp 5: Tỉ số phần trăm của 15 và 60 là
A25% B 30% C40% D45%, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 33 phút 2022-05-01T02:30:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:A 25%

   tỉ số phần trăm của 15 và 60 là
  15 : 60 x 100% = 25%
  đáp số : 25%
  ⇒ chọn A

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

 2.  

  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Tỉ số phần trăm của 15 và 60 là

  A.25%

  B. 30%

  C.40%

  D.45%

  ==>Chọn A. 25%

  Vì: 

  15 : 60 = 0,25

  0,25 = 25/100

  25/100 = 25%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )