Toán Lớp 5: : Thùng 1 có 19,5l dầu và thùng 2 có 18,5l dầu. Số dầu của hai thùng đó được chứa vào các chai, mỗi chai 0,75l dầu. Hỏi có nhiều nhất b

Question

Toán Lớp 5: : Thùng 1 có 19,5l dầu và thùng 2 có 18,5l dầu. Số dầu của hai thùng đó được chứa vào các chai, mỗi chai 0,75l dầu. Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chai dầu và còn thừa mấy lít dầu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 27 phút 2022-06-04T17:28:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số dầu đó của được số chai và thừa :
  ( 19,5 + 18,5 ) : 0,75 = 50 ( chai ) thừa 0,5 lít
  Đáp số : 50 chai và thừa 0,5 lít
  @FA
  Eiya

 2. Hai thùng có số lít dầu là:
  19,5 + 18,5 = 38 (l)
  Ta có:
  38 : 0,75 = 50 (dư 0,5)
  Vậy có nhiều nhất 50 chai dầu và còn thừa 0,5l dầu.
  Đ/S: 50 chai dầu và thừa 0,5l dầu.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )