Toán Lớp 5: Số thích hợp vào chỗ chấm 15 phần 27 = 5 phần… là A/3 b/15 c/9 d/ 27

Question

Toán Lớp 5: Số thích hợp vào chỗ chấm 15 phần 27 = 5 phần… là
A/3 b/15 c/9 d/ 27, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 4 tuần 2022-06-11T17:46:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số thích hợp vào chỗ chấm 15 phần 27 = 5 phần… là C. 9

 2. ·Tyra Ming·
  15/27=5/9
  → C
  $\text{@Bulletproof.Boy.Scout}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )