Toán Lớp 5: Số thập phân có năm nghìn, bốn đơn vị,hai phần trăm được viết là

Question

Toán Lớp 5: Số thập phân có năm nghìn, bốn đơn vị,hai phần trăm được viết là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 6 tháng 2022-06-19T08:25:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#Dream$
  Số thập phân có năm nghìn, bốn đơn vị,hai phần trăm được viết là :
  5004/200
  =25020/1000
  Vậy phâ số thập phân là 25020/1000

 2. Đổi 2%=0,02
  => Năm nghìn, bốn đơn vị, hai phần trăm
  =>5000+4+0,02
  =>5004,02

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )