Toán Lớp 5: So sánh hai phân số bằng cách hợp lý nhất: 1/3 và 1/7+1/8+1/9

Question

Toán Lớp 5: So sánh hai phân số bằng cách hợp lý nhất: 1/3 và 1/7+1/8+1/9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 1 tháng 2022-12-19T04:40:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì 1/7>1/9 ; 1/8>1/9;1/9=1/9
  ⇒ 1/7+1/8+1/9 > 1/9 x 3 = 1/3
  Vậy 1/7+1/8+1/9 > 1/3

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta đi so sánh mẫu
  Vì: 1/7 > 1/9
  1/8 > 1/9
  1/9 = 1/9
  => 1/7 + 1/8 + 1/9 > 1/9 xx 3
  = 1/3
  => 1/7 + 1/8 + 1/9 > 1/3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )