Toán Lớp 5: Số học sinh nữ của một trường tiểu học là 343 em, chiếm 49% số học sinh toàn trường. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh ?

Question

Toán Lớp 5: Số học sinh nữ của một trường tiểu học là 343 em, chiếm 49% số học sinh toàn trường. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 1 tháng 2022-12-21T03:18:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số học sinh nam chiếm số phần trăm số học sinh toàn trường là:
       100 – 49 = 51 ( % )

  Số học sinh nam của trường đó là:

       343 : 49 x 51 = 357 ( Học sinh )

  Trường tiểu học đó có tất cả số học sinh là:

       343 + 357 = 700 ( Học sinh )

  Đáp số: 700 học sinh

 2. Giải đáp:

  Số học sinh của trường tiểu học đó là:

  343/49xx100=700 (học sinh)

  Đáp số :700 học sinh 

  Năm mới dzuiiii dzẻ sức khỏe dồi dào nha <3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )