Toán Lớp 5: Số gồm 12 đơn vị ,4 phần mười ,7 phần trăm và 2 phần nghìn A 12,472 B 1,2472 C 12,427 D 12,472

Question

Toán Lớp 5: Số gồm 12 đơn vị ,4 phần mười ,7 phần trăm và 2 phần nghìn
A 12,472 B 1,2472 C 12,427 D 12,472, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 1 tháng 2022-03-19T11:33:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 4 phần mười: 4/10= 0,4

  7 phần trăm: 7/100= 0,07

  2 phần nghìn: 2/1000= 0,002

  => 12+0,4+0,07+0,002= 12,472

  => A hoặc D

  #Jo

 2. Giải đáp: A và D

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Phân tích

  12 đơn vị = ${12}$

  4 phần mười = ${0,4}$

  7 phần trăm = ${0,07}$

  2 phần nghìn = ${0,002}$

  => ${12}$

          ${0,4}$

          ${0,07}$

          ${0,002}$

       ========

        ${12,472}$

  => Chọn A  và D. 12,472

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )