Toán Lớp 5: số dư trong phép chia : 3.7 : 2.4 =

Question

Toán Lớp 5: số dư trong phép chia : 3.7 : 2.4 =, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 1 tháng 2022-12-19T04:50:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   1,3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   C1:
  Số dư của phép chia 3,7 ÷ 2,4 là:
      3,7 – 2,4 = 1,3 
  ⇒ số dư của phép chia 3,7 ÷ 2,4 là 1,3
  C2:
    Số dư của phép chia 3,7 ÷ 2,4 là:
       3,7 ÷ 2,4 = 1 dư 1,3
  ⇒ số dư của phép chia 3,7 ÷ 2,4 là 1,3

 2. Vậy 3,7 : 2,4 = 1 ( dư 1,3 )
  #dtkc

  toan-lop-5-so-du-trong-phep-chia-3-7-2-4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )