Toán Lớp 5: Số bị chia | 45,72 | 90 | 128 | Số chia | 127 2,3 | 360 | | Thương số |

Question

Toán Lớp 5: Số bị chia | 45,72 | 90 | 128 |
Số chia | 127 2,3 | 360 | |
Thương số | 13,7 | | 512 |, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 3 tuần 2022-06-04T11:24:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Số bị chia   | 45,72 | 31,51|  90   | 128 |
  Số chia       | 127    |    2,3 |  360 | 0,25|
  Thương số | 0,36    |  13,7 | 0,25 |  512 |
  Cách làm :
  Câu 1 : ta lấy 45,72 : 127 = 0,36 => cách tìm thương của 1 biểu thức
  Câu 2 : ta lấy 2,3 x 13,7 = 31,51 => cách tìm số bị chia của 1 biểu thức 
  Câu 3 : ta lấy 90 : 360 = 0,25 => cách tìm thương của 1 biểu thức 
  Câu 4 : ta lấy 128 : 512 = 0,25 => cách tìm số chia của 1 biểu thức 
     #mun

 2. $#XIN CTLHN$

  toan-lop-5-so-bi-chia-45-72-90-128-so-chia-127-2-3-360-thuong-so

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )