Toán Lớp 5: Sau khi giảm giá 25% thì giá bán một chiếc quạt là 320 000 đồng. Tính giá chiếc quạt lúc đầu.

Question

Toán Lớp 5: Sau khi giảm giá 25% thì giá bán một chiếc quạt là 320 000 đồng. Tính giá chiếc quạt lúc đầu., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 1 tháng 2022-12-22T05:45:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải

  Số phần trăm giá bán một chiếc quạt sau khi giảm giá là:

  100% – 25% = 75%

  Giá bán chiếc quạt ban đầu là:

  $\text{320 000 ÷ 100 × 75 = 240 000 (đồng)}$

  Đáp số : 240 000 đồng

  $\text{@dautay17747}$

 2. Giải đáp:

  Phân số chỉ số % giá quạt bán lúc đầu là:

  100% – 25% = 75%

  Giá chiếc quạt lúc đầu là:

  320 000 xx 75% = 240 000 ( đồng )

  Đáp số: 240 000 đồng

  $\href{https://anhsangsoiduong.vn/thong-tin-ca-nhan/1224789}{\color{gray}{\text{#Dari}}}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )