Toán Lớp 5: Sân trường hình chữ nhật có chu vi là 330m. Biết 1/7 chiều dài bằng 1/4 chiều rộng. Tính diện tích sân trường.

Question

Toán Lớp 5: Sân trường hình chữ nhật có chu vi là 330m. Biết 1/7 chiều dài bằng 1/4 chiều rộng. Tính diện tích sân trường., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 7 tháng 2022-05-01T12:52:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Nửa chu vi sân trường là:}$
  $\text{330 : 2 = 165 ( m )}$
  $\text{Chiều dài sân trường là:}$
  $\text{165 : ( 7 + 4 ) × 7 = 105 ( m )}$
  $\text{Chiều rộng sân trường : }$
  $\text{165 – 105 = 60 ( m )}$
  $\text{Diện tích sân trường là:}$
  $\text{105 × 60 = 6 300( m² )}$
  $\text{Đáp số: 6 300 m²}$

 2.  Nửa chu vi của sân trường đó là:
           330 : 2 = 165 (m)
  Vì 1/7 chiều dài = 1/4 chiều rộng ⇒ chiều dài = 7/4 chiều rộng
  Tổng số phần bằng nhau là:
           7 + 4 = 11 (phần)
  Giá trị 1 phần là:
          165 : 11 = 15 (m)
  Chiều dài của sân trường đó là:
         15 xx 7 = 105 (m)
  Chiều rộng của sân trường đó là:
         15 xx 4 = 60 (m)
  Diện tích sân trường đó là:
         105 xx 60 = 6300 (m²)
                  Đáp số: 6300 m².
  #Black

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )