Toán Lớp 5: Quãng đường AB dài 7 km.Lúc 8 giờ 45 phút bạn An đi bộ từ A đến B với vận tóc 3,6 km/giờ và đến 10 giờ thì nghỉ một lát.Vậy lúc đó An c

Question

Toán Lớp 5: Quãng đường AB dài 7 km.Lúc 8 giờ 45 phút bạn An đi bộ từ A đến B với vận tóc 3,6 km/giờ và đến 10 giờ thì nghỉ một lát.Vậy lúc đó An còn cách B bao nhiêu ki lô mét ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 2 tháng 2022-12-19T07:20:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   text{An cách B là : 2,5 km} 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                             text{Đổi 8 giờ 45 phút = 8,75 giờ}
                             text{Thời gian An đi từ A đến B là :}
                                       text{ 10 – 8,75 = 1,25 ( giờ )}
                             text{Lúc đó An còn cách B số km là :}
                                      text{7 – 4,5 = 2,5 ( km )}
                                          text{Đáp số : 2,5 km}  

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Ta có: Đổi 8 giờ 45 phút=8,75 giờ}$
  $\text{Thời gian An đi bộ từ A đến B là:}$
  $\text{10 giờ – 8,75 giờ =1,25 giờ}$
  $\text{Quảng đường An đã đi được là:}$
  $\text{3,6 x 1,25= 4,5(km)}$
  $\text{Quảng đường An còn cách B là:}$
  $\text{7-4,5=2,5(km)}$
  $\text{Đáp số: 2,5 km}$
  $@Maruko-chan$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )