Toán Lớp 5: phòng khách nhà bạn toàn có dạng hình vuông vừa qua mẹ toàn đã mua những tấm thảm hình vuông bằng nhau để lát kín sàn nhà của phòng khá

Question

Toán Lớp 5: phòng khách nhà bạn toàn có dạng hình vuông vừa qua mẹ toàn đã mua những tấm thảm hình vuông bằng nhau để lát kín sàn nhà của phòng khách đó bạn toán đi vòng quay phòng khách bạn đến vòng ngoài cùng có tất cả 36 Tấm Thảm hỏi mẹ toán đã phải dùng bao nhiêu tấm thảm để lát kín Căn phòng đó biết rằng không có Tấm Thảm nào phải cắt nhỏ ra, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 6 tháng 2022-06-11T13:09:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ko tính ô chung thì 4 cạnh có số tấm vải là:
  36-4=32( tấm)
  Ko tính ô chung thì mỗi cạnh có số tấm vải là:             
  32:4=8(tấm)
  mỗi cạnh có số tấm vải là:                                                    
  8+2=10(tấm)
  Đã dugf số tấm thảm là
  10 x 10= 100( tấm)
   đáp số 100 tấm
   

 2. Ko tính ô chung thì 4 cạnh có số tấm vải là:

  36-4=32( tấm)

  Ko tính ô chung thì mỗi cạnh có số tấm vải là:             

  32:4=8(tấm)

  mỗi cạnh có số tấm vải là:                                                    

  8+2=10(tấm)

  Đã dugf số tấm thảm là

  10 x 10= 100( tấm)

   đáp số 100 tấm

   

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )