Toán Lớp 5: Phòng khách nhà bạn Nam có chiều dài 6m, chiều rộng kém chiều dài 2 m. Nay gia đinh Nam muốn lát sàn phòng khách bằng gỗ . Hỏi cần ít n

Question

Toán Lớp 5: Phòng khách nhà bạn Nam có chiều dài 6m, chiều rộng kém chiều dài 2 m. Nay gia đinh Nam muốn lát sàn phòng khách bằng gỗ . Hỏi cần ít nhất bao nhiêu miếng gỗ để lát kín sàn của phòng khách đó ? Biết rằng mỗi miếng gỗ có chiều dài 0,15m, chiều rộng 0,08m. *
10 điểm
A. 20
B. 200
C. 2000
D.20000, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tháng 2022-12-19T08:08:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   C. 2000
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Chiều rộng phòng khách là:
       6 – 2 = 4 (m)
    Diện tích phòng khách là:
      6 × 4 = 24 (m²)
   Diện tích miếng gỗ là:
     0,15 × 0,08 = 0,012 (m²)
   Cần số miếng gỗ là:
     24 ÷ 0,012 = 2000 (miếng)
                      Đáp số: 2000 miếng gỗ
  ⇒ chọn C

 2. Diện tích phòng khách nhà Nam là :
  6 × ( 6 – 2 ) = 24 ( m )
  Diện tích 1 miếng gỗ là :
  0,15 × 0,08 = 0,012 ( m )
  Cần số miếng gỗ để lát kín sàn của phòng khách là :
  24 : 0,012 = 2000 ( miếng )
  Chọn C
  #dtkc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )