Toán Lớp 5: phân số 4 và1/4 được viết dưới dạng số thập phân là A:4,25 b:4,5 c:4,4 d:17 giải nhanh giúp em đang cần gấp

Question

Toán Lớp 5: phân số 4 và1/4 được viết dưới dạng số thập phân là
A:4,25 b:4,5 c:4,4 d:17
giải nhanh giúp em đang cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 3 tháng 2022-03-02T19:36:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  C1:
  Ta có: 4$\frac{1}{4}$
  = $\frac{4 x 4 + 1}{4}$
  = $\frac{16 + 1}{4}$
  = $\frac{17}{4}$
  = 4,25
  C2:
  Ta có: 4$\frac{1}{4}$
  = 4 + $\frac{1}{4}$
  = 4 + $\frac{25}{100}$     
  = 4 +  0,25
  =       4,25
  ⇒ Chọn phương án A
  Chúc Bạn Học Tốt????

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  4 1/4 = (4 xx 4 + 1)/4 = 17/4 = 17 : 4 = 4,25
  => Chọn A
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )