Toán Lớp 5: Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 200 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài a Tính diện tích thửa ruộng đó

Question

Toán Lớp 5: Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 200 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài
a Tính diện tích thửa ruộng đó bằng mét vuông và hecta B biết rằng cứ 100 mét vuông thì thu hoạch được 53 kg thóc .hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?
(Vẽ sơ đồ)
Giúp mình với mình cần gấp????????????????????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 2 tuần 2022-06-15T05:25:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) $1875\,m^2$.
       $0,1875$ hét-ta. 
  b) $0,99375$ tấn.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng độ dài chiều dài và chiều rộng là:
            $200:2=100$ (mét).
  Chiều dài:    |——-|——-|——-|
  Chiều rộng: |——-|                      $\}\,100$ mét.
  Tổng số phần bằng nhau là:
            $1+3=4$ (phần).
  Giá trị mỗi phần là:
            $100:4=25$ (mét).
  Chiều dài là: 
            $25\times3=75$ (mét).
  Chiều rộng là:
            $25\times1=25$ (mét).
  Diện tích thửa ruộng là: 
            $25\times75=1875$ ($m^2$).
                            $=0,1875$ (hét-ta).
  $1875\,m^2$ gấp $100\,m^2$ số lần là:
            $1875:100=18,75$ (lần).
  Số ki-lô-gam thóc được thu hoạch trên thửa ruộng là:
            $18,75\times53= 993,75$ (ki-lô-gam). 
                                   $=0,99375$ (tấn).
                       Đáp số: a) $1875\,m^2/0,1875$ hét-ta. 
                                     b) $0,99375$ tấn.

 2. NCV là
  200÷2=100
  CR là 
  100÷(1+3)×1=25
  CD là
  100-25=75
  DT là
  25×75=1875
  số thóc thu hoạch là
  1875÷100×53=19775/25
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )