Toán Lớp 5: Người ta lát một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 1m20cm, chiều rộn

Question

Toán Lớp 5: Người ta lát một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m bằng
những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 1m20cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu
mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 5 ngày 2022-06-17T11:41:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   100 mảnh gỗ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích căn phòng đó là:
    6 x 4 = 24 (m²)
  Đổi 24 m² = 240 000 cm
         1m20cm = 120 (cm)
  Diện tích một mảnh gỗ là:
     120 x 20 = 2400 (m²)
  Người ta cần số mảnh gỗ là:
     240 000 : 2400 = 100 (mảnh gỗ)
                              Đáp số: 100 mảnh gỗ

 2. Đổi : $\text{1m 20cm = 120cm}$
  Diện tích căn phòng đó là :
  $\text{6 x 4 = 24 $m^{2}$ = 240 000 $cm^{2}$ }$
  Diện tích một mảnh gỗ hình chữ nhật là :
  $\text{120 x 20 = 2400 $cm^{2}$ }$
  Cần số mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó là :
  $\text{240 000 : 2400 = 100 (mảnh ghép) }$
  Đáp số: $\text{100 mảnh gỗ}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )