Toán Lớp 5: Người ta đổ thêm 4kg nước nguyên chất vào một bình đựng 20kg nước muối loại 12% muối. a) Tính khối lượng muối nguyên chất trong bình. b

Question

Toán Lớp 5: Người ta đổ thêm 4kg nước nguyên chất vào một bình đựng 20kg nước muối loại 12% muối. a) Tính khối lượng muối nguyên chất trong bình. b) Hỏi lúc này bình chứa bao nhiêu phần trăm muối?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 2 tuần 2022-06-07T21:31:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a ) Khối lượng muối nguyên chất trong bình là :
  20 × 12% = 2,4 ( kg )
  b ) Lúc sau bình chứa số % muối là :
  2,4 : ( 20 + 4 ) × 100% = 10%
                                  Đáp số : a ) 2,4kg
                                                b ) 10%
  #dtkc

 2. a) Khối lượng muối nguyên chất trong bình là :
  20 : 100 xx 12 = 2,4 (kg)
  b) Khối lượng nước muối khi ta đổ thêm 4 kg nước tinh khiết là :
  20 + 4 = 24 (kg)
  Vì khối lượng muối nguyên chất không đổi .
  => Số lượng muối chiếm số  %  trong nước muối lúc sau là :
  2,4 : 24 .100 = 10%
  Đáp số : ………………..
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )