Toán Lớp 5: Người ta định chia một lượng gạo vào các túi.Nếu mỗi túi chứa 5 kg gạo có 14 túi gạo.Hỏi nếu mỗi túi chứa 7 kg gạo thì có bao nhiêu cái

Question

Toán Lớp 5: Người ta định chia một lượng gạo vào các túi.Nếu mỗi túi chứa 5 kg gạo có 14 túi gạo.Hỏi nếu mỗi túi chứa 7 kg gạo thì có bao nhiêu cái túi ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 2 tháng 2022-03-02T18:50:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{#Yang}$

  Số lượng gạo ban đầu là :

  5 xx 14 = 70  ( kg)

  Nếu mỗi túi chứa 7kg gạo thì có số túi là :

  70 : 7 = 10  ( túi)

  Đáp số : 10 túi

   

 2. Số lượng gạo người ta định chia là:

       14 xx 5 = 70 (kg)

  Nếu mỗi túi chứa 7 kg gạo thì có số cái túi là:

       70 : 7 = 10 (túi)

                Đáp số: 10 túi.

  #Black

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )