Toán Lớp 5: Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 127, cộn

Question

Toán Lớp 5: Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và chia cho 3 sẽ được 148. Bạn có biết số đứng giữa theo thứ tự trên là số nào không?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 44 phút 2022-06-04T16:03:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 138 là trung bình cộng của 5 số, nên tổng 5 số là :
  138 xx 5 = 690
  Tổng của ba số đầu tiên là :
  127 xx 3 = 381
  Tổng của ba số cuối cùng là :
  148 xx 3 = 444
  Tổng của hai số đầu tiên là :
  690 – 444 = 246
  Số ở giữa là số đứng thứ ba, nên số ở giữa là :
  381 – 246 = 135

 2. Giải đáp:135
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng 5 số là:
         138×5=690
  Tổng 3 số đầu là:
         127×3=381
  Tổng 3 số cuối là:
          148×3=444
  Số ở giữa là:
           (381+444)-690=135
                    Đáp số:135

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )