Toán Lớp 5: Người ta chia kẹo vào các túi giống nhau. Nếu chia mỗi túi 20 cái kẹo thì được 6 túi. Hỏi nếu chia mỗi túi 24 cái kẹo thì được bao nhiê

Question

Toán Lớp 5: Người ta chia kẹo vào các túi giống nhau. Nếu chia mỗi túi 20 cái kẹo thì được 6 túi. Hỏi nếu chia mỗi túi 24 cái kẹo thì được bao nhiêu túi ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 4 ngày 2022-08-06T17:31:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 5 (túi)
  số kẹo họ đang có là: 20 x 6 = 120 (cái)
  nếu chia mỗi túi 24 cái thì được: 120 : 24 = 5(túi)
              đáp số: 5 túi
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng số kẹo là:
  20 x 6 =120 (cái)
  Nếu chia mỗi túi 24 cái kẹo thì được số túi là:
  120 : 24 = 5 (túi)
  Đáp số: 5 túi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )