Toán Lớp 5: ngày mùng 8 tháng 3 năm 2016 là ngày thứ 6 . Hỏi ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 là thứ mấy ?

Question

Toán Lớp 5: ngày mùng 8 tháng 3 năm 2016 là ngày thứ 6 . Hỏi ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 là thứ mấy ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 5 ngày 2022-08-06T02:00:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Từ mùng 8 tháng 3 năm 2016 đến mùng 8 tháng 3 năm 2021 kéo dài : 
  355 × 4 + 356 = 1776 ( ngày )
  Từ mùng 8 tháng 3 năm 2016 đến mùng 8 tháng 3 năm 2021 kéo dài : 
  1776 : 7 = 253 tuần 5 ngày 
  Ngày mùng 8 tháng 3 năm 2016 là ngày thứ 6 thì mùng 8 tháng 3 năm 2016 đến mùng 8 tháng 3 năm 2021 là :
  Thứ 6 + 5 = Thứ 4 
  Vậy mùng 8 tháng 3 năm 2021 là : Thứ 4 
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   đây ạ

  toan-lop-5-ngay-mung-8-thang-3-nam-2016-la-ngay-thu-6-hoi-ngay-mung-8-thang-3-nam-2021-la-thu-ma

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )