Toán Lớp 5: Nếu chiều dài một hình chữ nhật tăng 50% thì chiều rộng phải thay đổi như thế nào (tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm) để diện tích tăng

Question

Toán Lớp 5: Nếu chiều dài một hình chữ nhật tăng 50% thì chiều rộng phải thay đổi như thế nào (tăng
hay giảm bao nhiêu phần trăm) để diện tích tăng thêm 20%., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 1 tháng 2022-12-21T11:48:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Nếu chiều dài một hình chữ nhật tăng 50% thì chiều rộng phải thay đổi như thế nào (tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm) để diện tích tăng thêm 20%.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   ví dụ ta có chiều dài 3 cm , chiều rộng 2 cm
  thì diện tích là 6cm2
  vậy nếu tăng 50% của chiều dài 
  -> 3 + 50% = 4,5
  diện tích cần tìm sau khi tăng là
  6 + 20% = 6,2
  => chiều dài là
  6 , 2 : 4, 5 = 1,337
  vậy ta cần giảm 15%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )