Toán Lớp 5: Nếu cạnh của hình vuông tăng 80% thì diện tích hình vuông tăng –.% CHO MÌNH LUÔN KẾT QUẢ KO CẦN TRÌNH BÀY DÀI DÒNG

Question

Toán Lớp 5: Nếu cạnh của hình vuông tăng 80% thì diện tích hình vuông tăng ………%
CHO MÌNH LUÔN KẾT QUẢ KO CẦN TRÌNH BÀY DÀI DÒNG, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 3 tháng 2022-11-24T01:30:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu cạnh của hình vuông tăng 80% thì diện tích hình vuông tăng 224 %
   

 2. Giải đáp:
  224%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi cạnh hình vuông ban đầu là x. 
  ⇒ Diện tích hình vuông ban đầu là x²
  Cạnh hình vuông mới là x + 80%x = 180%x = 1,8x
  ⇒ Diện tích hình vuông mới là : (1,8x)² = 3,24x²
  Vậy diện tích hình vuông tăng: 
          (3,24x² – x²)/(x²). 100% = 224%

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )