Toán Lớp 5: Nếu bể không có nước, người ta mở vòi thứ nhất thì sau 3 giờ bể sẽ đầy, còn mở vòi thứ 2 thì sau 5 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước

Question

Toán Lớp 5: Nếu bể không có nước, người ta mở vòi thứ nhất thì sau 3 giờ bể sẽ đầy, còn mở vòi thứ 2 thì sau 5 giờ bể sẽ đầy. Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất trong 1 giờ rồi sau đó khoá vòi 1 mở vòi 2 Hỏi vòi thứ 2 chảy tiếp sau bao lâu bể sẽ đầy?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 24 phút 2022-04-30T23:52:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. đáp án : 1 giờ 15p
  1 giờ vòi 1 chảy được là:
  1 : 3  = 1/3 (bể)
  1 giờ vòi 1 chảy được là:
  1 : 5  = 1/5 (bể)
  1 giờ cả 2 vòi chảy được là:
  1/3 + 1/5 = 8/15 (bể)
  Số nước còn lại sau khi vòi 1 chảy trước 1 giờ là:
  1 – 1/3 = 2/3 (bể)
  2 vòi cùng chảy tiếp trong thời gian là:
  2/3 : 8/15 = 5/4 giờ = 1 giờ 15 phút
  ĐS: 1 giờ 15 phút

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  Vòi 1 chảy 1 giờ được 1/3 bể ⇒ 5/15 bể
  Vòi 2 chảy 1 giờ được 1/5 bể ⇒ 3/15 bể
  Sau khi vòi 1 chảy 1 giờ được là:
     5/15 × 1 = 5/15 (bể)
  Còn lại là:
    1 – 5/15 = 10/15 (bể)
  Vòi 2 cần chảy là:
   10/15 : 3/15 ≈ 3,33 (giờ) 
  Rút gọn 3,33 giờ = 3 giờ 20 phút
        Đáp số: 3 giờ 20 phút

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )