Toán Lớp 5: Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.Tính tuổi của mỗi người,biết mẹ hơn con 28 tuổi.

Question

Toán Lớp 5: Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.Tính tuổi của mỗi người,biết mẹ hơn con 28 tuổi., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 5 ngày 2022-06-17T11:07:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Sơ đồ:
                                 ? tuổi
  Mẹ:       |———-|———-|———-|
                                          28 tuổi
  Con:      |———-|
                   ? tuổi
  giải
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  3-1=2 (phần)
  Tuổi con là:
  28 : 2 x 1= 14 (tuổi)
  Tuổi mẹ là:
  14+28=42 (tuổi)
  Đáp số: con: 14 tuổi
                Mẹ: 42 tuổi.

 2. Ta có sơ đồ :
  Tuổi mẹ : 3 phần 
  Tuổi con : 1 phần
  Hiệu số phần bằng nhau là :
  3 – 1 = 2 ( phần )
  Tuổi của con là : 
  28 : 2 x 1 = 14 ( tuổi )
  Tuổi mẹ là :
  14 + 28 = 42 ( tuổi )
  Đáp số : Con 14 tuổi 
                 Mẹ 42 tuổi
  Chúc b học tốt và xin hay nhất ##

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )