Toán Lớp 5: N/L : OwO lâu r ko đặt mấy pạng lm nke !!! ● TÍNH NHANH : `0,6 × 7 + 2 × 45 + 3 . CÓ 1 BÀI THOU LM HẲN HOI NKE

Question

Toán Lớp 5: N/L : OwO lâu r ko đặt mấy pạng lm nke !!!
● TÍNH NHANH :
`0,6 × 7 + 2 × 45 + 3 .
CÓ 1 BÀI THOU LM HẲN HOI NKE, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-12-21T03:42:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   0,6 xx 7 + 1,2 xx 45 + 3 = 61,2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   0,6 xx 7 + 1,2 xx 45 + 3
  = 0,6 xx 7 + 0,6 xx 2 xx 45 + 0,6 xx 5
  = 0,6 xx 7 + 0,6 xx 90 + 0,6 xx 5
  =  0,6 xx (7 + 90 +5)
  =  0,6 xx 102
  =  61,2

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  0,6 xx 7 + 1,2 xx 45 + 3
  = 0,6 xx 7 + 0,6 xx 2 xx 45 + 0,6 xx 5
  = 0,6 xx (7 + 2 xx 45 + 5)
  = 0,6 xx (7 + 90 + 5)
  = 0,6 xx (97 + 5)
  = 0,6 xx 102
  = 61,2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )