Toán Lớp 5: Muốn lên tầng ba một ngôi nhà cao tầng thì đi qua 54 bậc.Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên đến 5tầng của ngôi nhà này Giúp mi

Question

Toán Lớp 5: Muốn lên tầng ba một ngôi nhà cao tầng thì đi qua 54 bậc.Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên đến 5tầng của ngôi nhà này
Giúp mik, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 6 tháng 2022-06-21T03:08:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   90 bậc
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 tầng của ngôi nhà có số bậc là:
        54:3=18(bậc)
   5 tầng của ngôi nhà có số bậc là:
        18×5=90(bậc)
    Đ/S: 90 bậc
  cho câu trả lời hay nhất nếu có thể

 2. Giải đáp:Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{#Nhím }$
  Muốn đi lên 1 tầng cần đi số bậc thang là : 
  $54:2=27^{}$ $\text{ ( bậc thang )}$
  Muốn lên tầng 5 cần đi số bậc thang là : 
  $27×(5-1)=108^{}$ $\text{ ( bậc thang )}$
  $\text{#StudyWell}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )