Toán Lớp 5: Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày cần có 12 người. Vậy muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần có -.. người.

Question

Toán Lớp 5: Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày cần có 12 người. Vậy muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần có …… người., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 5 tháng 2022-05-01T04:18:41+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   làm 1 ngày thì cần số người là :
  12 x 2 = 24 ( người )
  làm 4 ngày thì cần số người là :
  24 : 4 = 6 ( người )
  vậy muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần có …6… người.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )