Toán Lớp 5: mua 5m vải hết 150000 đồng mua 25 vải loại đó thì phải trả nhiều hơn là bao nhiêu đồng

Question

Toán Lớp 5: mua 5m vải hết 150000 đồng mua 25 vải loại đó thì phải trả nhiều hơn là bao nhiêu đồng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 1 tháng 2022-12-21T12:33:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  600000 đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài làm:
  Mua 1m vải loại đó phải trả số tiền là:
  150000:5=30000 (đồng)
  Mua 25m vải loại đó phải trả số tiền là:
  30000xx25=750000 (đồng)
  Mua 25m vải loại đó phải trả nhiều hơn khi mua 5m số tiền là:
  750000-150000=600000 (đồng)
       Đáp số: 600000 đồng

 2. Bạn tham khảo
  Mua 25m hết số tiền là:
  150000xx5=750000(đồng)
  Vậy phải trả thêm là:
  750000-150000=600000 (đồng)
  Đáp sô:600000 đồng
  $#Vịt_đen$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )