Toán Lớp 5: . Mua 5m dây điện phải trả 14 000 đồng. Hỏi mua 7,5 m dây điện cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu đồng? Ai tl nhanh nhất mik sẽ cho

Question

Toán Lớp 5: . Mua 5m dây điện phải trả 14 000 đồng. Hỏi mua 7,5 m dây điện cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu đồng?
Ai tl nhanh nhất mik sẽ cho câu tl nhanh nhất nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 1 tháng 2022-12-21T08:09:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mua 1 m dây điện hết số tiền là
  14000 : 5 = 2800 (đồng)
  Mua 7,5 m dây điện hêt số tiền là
  28 000 xx 7,5 = 21000 (đồng)
  Mua 7,5 m dây điện cùng loại phải trả nhiều hơn
  21000 – 14000 = 7000 (đồng)

 2. 1 m dây điện hết số tiền là :
  14000:5 =2800(đồng )
  7, 5 m dây điện hết số tiền là :
  2800 x 7,5 =21000(đồng )
  Vậy 7,5 m dây điện hết 21000 đ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )