Toán Lớp 5: : Mua 5kg xoài phải trả 90 000. Hỏi mua 3,5 kg xoài cùng loại phải trả bao nhiêu tiền?

Question

Toán Lớp 5: : Mua 5kg xoài phải trả 90 000. Hỏi mua 3,5 kg xoài cùng loại phải trả bao nhiêu tiền?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 2 tuần 2022-06-11T18:18:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mua 1  kg xoài phải trả số tiền là :
  90000 : 5 = 18000 (đồng)
  Mua 3,5  kg xoài phải trả số tiền là :
  18000 xx 3,5 = 63000 (đồng)
                      Đáp số : 63000 đồng

 2. Giải đáp:63000 nghìn.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:Một kg xoài có số tiền là:
  90000:5=18000 đồng
  3,5 kg xoài cùng loại có số tiền là:
  18000.3,5=63000 nghìn
  Đáp số:63000 nghìn.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )