Toán Lớp 5: Mua 36 bộ quần áo là 1980000 đồng . Hỏi mua 18 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu tiền

Question

Toán Lớp 5: Mua 36 bộ quần áo là 1980000 đồng . Hỏi mua 18 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu tiền, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 4 ngày 2022-06-18T20:25:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  990000 đồng 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mua một bộ quần áo hết số tiền là:
  1980000 : 36 = 55000 (đồng)
  Mua 18 bộ quần áo như thế hết số tiền là:
  18 xx 55000 = 990000 (đồng)
                          Đáp số: 990000 đồng
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  36 gấp 18 số lần là:
              36:18=2(lần)
  18 bộ quần áo như thế có số tiền là:
               198000:2=99000(đồng)
                          Đáp số:99000 đồng
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )