Toán Lớp 5: Mua 2 quyển vở hết 24000 đồng. Vậy mua 10 quyển vở như thế hết số tiền là: *

Question

Toán Lớp 5: Mua 2 quyển vở hết 24000 đồng. Vậy mua 10 quyển vở như thế hết số tiền là: *, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 1 tuần 2022-04-13T22:04:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tóm tắt:
  $2$ quyển vở hết $24000$ đồng.
  $10$ quyển vở hết  …  đồng?
  Bài giải:
  $2$ quyển vở hết $24000$ đồng.
  Vậy mua $10$ quyển vở hết số tiền là:
  $10\times \:24000$
  $=240000$ (đồng)
  Đáp số: $240000$ (đồng)

 2. Giải đáp:
  120000 đồng.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mua một quyển vở hết số tiền là:
  24 000 : 2 = 12 000 (đồng)
  Mua mười quyển vở hết số tiền là:
  12 000 xx 10 = 120 000 (đồng)
  Đáp số: 120000 đồng.
  $\text{$\Phi$ Lily}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )