Toán Lớp 5: Mua 15 gói kẹo hết 225.000.Hỏi nếu mua 5 gói kẹo thì hết bao nhiêu tiền

Question

Toán Lớp 5: Mua 15 gói kẹo hết 225.000.Hỏi nếu mua 5 gói kẹo thì hết bao nhiêu tiền, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 6 tháng 2022-06-19T05:23:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{ 1 gói kẹo hết số tiền là :}$
  $\text{225 000 : 15 = 415 000 (đồng)}$
  $\text{5 gói kẹo thì hết số tiền là :}$
  $\text{15 000 x 5 = 75 000 (đồng)}$
                               $\text{Đáp số : 75 000 đồng}$
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
                       $Bài$ $làm$
         Mua $1$ gói kẹo hết số tiền là :
            $225.000:15=15.000$ $(đồng)$
         Mua 5 gói kẹo hết số tiền là :
            $15.000$ x $5=75.000$ $(đồng)$
        $Đáp$ $số$ : $75.000$ $đồng$
  $@Mia$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )