Toán Lớp 5: Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài 42m chiều rộng bằng 5/7 chiều dài A) Tính diện tích vườn hoa đó B) Người ta sử dụng 1/25 diện t

Question

Toán Lớp 5: Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài 42m chiều rộng bằng 5/7 chiều dài
A) Tính diện tích vườn hoa đó
B) Người ta sử dụng 1/25 diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu m ², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 1 tháng 2022-03-19T17:11:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Nửa chu vi hay tổng của chiều dài :
  120 : 2 = 60 ( m )
  Chiều rộng bằng 5 phần 7 chiều dài, tổng số phần bằng nhau là:
  5 + 7 = 12 ( phần )
  Chiều rộng là hình chữ nhật là:
  60 : 12 x 5 = 25 (m)
  Chiều dài hình chữ nhật là:
  60 – 25 = 35  (m)
  b) Diện tích vườn hoa là:
  35 x 25 = 875 (m2)
  Diện tích lối đi là:
  875 : 25 = 35 m2
  Đáp số: vậy số đó bằng:
  35m, 25 m
  35 m2
  Giải đáp là 35, 25 m
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Nửa chu vi hay tổng của chiều dài và chiều rộng là:
  120 : 2 = 60 (m)
  Chiều rộng bằng 5/7 chiều dài, vậy tổng số phần bằng nhau là:
  5 + 7 = 12 (phần)
  Chiều rộng là:
  60 : 12 x 5 = 25 (m)
  Chiều dài là:
  60 – 25 = 35 (m)

  b) Diện tích vườn hoa là:
  35 x 25 = 875 m2
  Diện tích lối đi là:
  875 : 25 = 35 m2

  Đáp số:
  a) 35m và 25 m
  b) 35 m2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )