Toán Lớp 5: Một vườn cây hình chữ nhật có diện tích 789,25 m2, chiều dài 38,5m. Người ta muốn rào xung quanh vườn và làm cửa vườn. Hỏi hàng rào xun

Question

Toán Lớp 5: Một vườn cây hình chữ nhật có diện tích
789,25 m2, chiều dài 38,5m. Người ta muốn
rào xung quanh vườn và làm cửa vườn. Hỏi
hàng rào xung quanh vườn dài bao nhiêu
mét, biết cửa vườn rộng 3,2m?
….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 1 tuần 2022-06-15T21:03:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều rộng vườn cây là:
  789,25:38,5= 20,5(m)
  Chu vi vườn cây là:
  (38,5+20,5)xx2= 118(m)
  Hàng rào xung quanh vườn dài là:
  118-3,2= 114,8(m)
  Đáp số: 114,8m

 2. Chiều rộng vườn cây là:
  789,25:38,5=20,5 (m)
  Chu vi vườn cây là :
  (38,5+20,5).2=118(m)
  Số mét hàng rào xung quanh vườn cây là:
  118-3,2=114,8(m)
               Đáp số : 114,8m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )