Toán Lớp 5: Một vườn cây hình chữ nhật có diện tích 789,25 m2, chiều dài 25m. Người ta muốn rào xung quanh vườn. Hỏi hàng rào xung quanh vườn dài b

Question

Toán Lớp 5: Một vườn cây hình chữ nhật có diện tích 789,25 m2, chiều dài 25m. Người ta muốn rào xung quanh vườn. Hỏi hàng rào xung quanh vườn dài bao nhiêu mét?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 6 tháng 2022-06-21T05:12:42+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Đề bài :Một vườn cây hình chữ nhật có diện tích 789,25 $m^{2}$ ,chiều dài 25m. Người ta muốn rào xung quanh vườn. Hỏi hàng rào xung quanh vườn dài bao nhiêu mét?
                                          Bài giải
  Chiều rộng của vườn cây hình chữ nhật đó là:
              789,25 : 25 = 31,57 (m)
  Hàng rào xung quanh vườn dài số mét là :
              ( 25 + 31,57 ) x 2 = 113,14 (m)
                                    Đáp số : 113,14 m
  Chúc bạn học tốt!
  Cho mik 5 sao + CTLHN nhá ! – cảm ơn  bạn nhìu)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )