Toán Lớp 5: một vòi nước chảy vào một cái bể không có nước trong 3 giờ thì đầy bể . giờ thứ nhất vòi chảy được 32% bể ,giờ thứ hai chảy được 33%bể

Question

Toán Lớp 5: một vòi nước chảy vào một cái bể không có nước trong 3 giờ thì đầy bể . giờ thứ nhất vòi chảy được 32% bể ,giờ thứ hai chảy được 33%bể .hỏi giờ thứ 3 vòi chảy được bao nhiêu bể?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 4 tuần 2022-06-01T00:38:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giờ thứ ba vòi chảy được phần trăm bể là:
  100% – (32% + 33%) =35%
              Đáp số : 35%
  @Andoan7745

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giờ thứ ba vòi chảy được số phần trăm là :
        100% – 32% – 33% = 35%
             Đáp số : 35%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )