Toán Lớp 5: Một vòi nước chảy vào bể. Giờ đầu chảy được 2 9 bể, giờ sau chảy được 1 3 bể. Như vậy trung bình mỗi giờ vòi chảy được 900 lít nước. Hỏ

Question

Toán Lớp 5: Một vòi nước chảy vào bể. Giờ đầu chảy được
2 9
bể, giờ sau chảy
được
1 3
bể. Như vậy trung bình mỗi giờ vòi chảy được 900 lít nước. Hỏi bể đó chứa
được bao nhiêu lít nước?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 22 phút 2022-05-31T23:55:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Hai giờ vòi nước chảy được số phần bể là:
     (bể)
  Trung bình mỗi giờ vòi chảy được 900 lít.
  Hai giờ vòi chảy được số lít nước là:
      (lít)
  Vậy bể đó chứa được số lít nước là:
     (lít)
                                Đáp số: (lít)
  Cho mình ctlhn nhé
  Chúc bạn học tốt

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trung bình cộng mỗi giờ là:
  (2/9 + 1/3) : 2 = 5/18 (giờ)
  Bể đó chứa được số lít nước là:
  900 : 5/18 = 900 × 5 : 18 = 3240 (lít)
  Đáp số: 3240 lít.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )