Toán Lớp 5: Một vận động viên đi xe đạp trong 1,5 giờ được 66km. Cứ đi như thế trong 2,5 giờ được … ki- lô -mét

Question

Toán Lớp 5: Một vận động viên đi xe đạp trong 1,5 giờ được 66km. Cứ đi như thế trong 2,5 giờ được … ki- lô -mét, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 6 tháng 2022-05-25T22:47:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    1 giờ đi được số ki – lô – mét là :
      66 : 1,5 = 44 ( km )
    Trong 2,5 giờ được số ki – lô – mét là : 
      44 x 2,5 =  110 ( km )
          Đáp số : 110 km.

  2. Giải đáp:
    Cứ đi như thế trong 2,5 giờ được 110 ki- lô -mét
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    Đổi 1,5h=3/2h
    1 giờ vận động viên xe đạp đi được số km là:
    66:3×2=44(km)
    2,5 giờ vận động viên xe đạp đi được số km là:
    66+44=110(km)
    Đáp số:110 km

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )